glówna

Wielki Test Języka Angielskiego
Polska zna angielski! 20 listopada 2016 roku udowodnijmy to razem!

Wielki Test Języka Angielskiego
Polska zna angielski!

ZAREJESTRUJ SIĘ

Czym jest Wielki Test Języka Angielskiego?

Wielki Test to coroczny, ogólnopolski i darmowy test językowy, skierowany do wszystkich osób które pragną sprawdzić swój poziom zaawansowania w nauce języka angielskiego. Do przygotowania testu używane są miarodajne i profesjonalnie skonstruowane testy sprawdzające wiedzę na europejskiej skali CEFR, zaproponowanej przez Radę Europy i oferowane bezpłatnie przez ETS Global. Równolegle z Wielkim Testem prowadzone jest największe w Polsce badanie dotyczące form nauki języków obcych.

JAK WYGLĄDA WIELKI TEST ?

Jednego dnia, w wybranym miejscu, mieszkańcy polskich miast piszą zapewniony przez ETS Global test wielokrotnego wyboru, który określi ich poziom znajomości języka angielskiego. Test ma trzy warianty: test dla dzieci w wieku 8-12 lat, 13-17 lat oraz dla osób 18+. Wybór sali, prowadzącego czy ewentualnych imprez towarzyszących zależy od lokalnego Organizatora.

Wielki Test Języka Angielskiego od 2012 roku

3
edycje
18 500
przetestowanych Polaków
102
miasta
B1+
wynik Polski w 2014 roku
ets